Jdi na obsah Jdi na menu
 


80. výročí založení TJ Klínec

19. 6. 2010

Obrazek


Tělovýchovná jednota Klínec slaví letos 80. let od svého vzniku, což je dostatečným důvodem k zamyšlení nad minulostí, současností a budoucností tělovýchovy v Klínci.

Několik generací obětavých a nadšených sportovních fandů a sportovců věnovalo hodně úsilí a svého volného času činnosti TJ v Klínci. Dnešní oslavou chceme dát hold všem těm, kteří vždy a za každých okolností, na úkor svého volného času a pohodlí pomáhali, pomáhají a budou pomáhat i nadále své tělovýchovné jednotě, oddílům kopané, stolního tenisu, nohejbalu, cvičení s dětmi, floorbalu, badmintonu. Připomeňme si historii začátků sportovní činnosti v naší obci.

Základ byl položen 2. srpna 1930, Josef Humhal obeslal pozvánky na informační schůzku, na které se sešlo 13 mladých občanů Klínce, kteří vyjádřili souhlas se založením Sportovního klubu v Klínci.
Těmito průkopníky byli: Josef Humhal, Antonín Šimůnek, Jaroslav Kalenda, Antonín Sibřina, Karel Matys, František Pulec, Josef Pulec, Karel Boháč, Ladislav Seidl, Josef Petrák, Václav Lébl a František Smíšek. Toto byli zakladatelé SK Klínec. Prvním předsedou byl zvolen Josef Petrák, jednatelem Josef Humhal, pokladníkem Karel Boháč a jako další členové výboru byli Antonín Sibřina, Josef Pulec a Karel Matys. Situace v té době nebyla jednoduchá a snadná. Přes recesi hospodářství a vysokou nezaměstnanost získali členové prostředky na činnost sportovního oddílu ze zápisného členů, které bylo stanoveno na 10 Kč a z měsíčních členských příspěvků ve výši 5 Kč.
Členská základna se pomalu rozrůstala. Zakládající členové se dohodli, že k získání dalších finančních prostředků na činnost klubu bude uspořádána v historii SK první taneční zábava v hostinci pana Slavíčka, který jí však 3 dny před plánovaným uskutečněním odřekl. Na poslední chvíli pomohla paní Anna Kreperátová, tehdejší majitelka druhého hostince ,,U Kreperátů“ a zábava se konala.
Od té doby se sportovní klub trvale usídlil u Kreperátů, kde byla k těmto účelům zapůjčena klubová místnost, která svému účelu sloužila dlouhá léta. Majitel restaurace ,,Stop“ pan Langhammer propůjčil zdarma pozemek na hřiště u státní silnice Praha-Dobříš. První historický zápas Klínce se uskutečnil se Spartou Davle, který skončil 11 : 1 ve prospěch Davle. Protože hříště nevyhovovalo požadavkům na kopanou, byl požádán pan Jindřich Tomašovský, tehdejší majitel klíneckého velkostatku o pozemek na nové hříště. Ten sportovcům propachtoval pozemek pro nové hřiště u Křížku za 300 Kč měsíčně.
Ze zachovalých materiálů je patrno, že se výbor SK Klínec velmi často měnil, prakticky na každé valné hromadě v závěru roku docházelo k obměně funkcionářů. Pro informaci uveďme, že od roku 1930 až do roku 1939 se ve funkci předsedy klubu vystřídali Josef Petrák, Antonín Douša, Josef Šimůnek starší, Josef Humhal a Hubert Hrubý. Ve funkci pokladníka se vystřídali Karel Boháč, Josef Šimůnek mladší a Josef Humhal. Do roku 1932 sehrál SK Klínec pouze přátelská a pohárová utkání. Teprve v roce 1933 se SK Klínec zapojil do regulérní mistrovské soutěže.
Prvního významného úspěchu dosáhla klínecká kopaná v roce 1934 v pohárové soutěži o ,,Povltavský pohár“, který Klínec v tomto roce vyhrál! Pětiletá činnost SK Klínec byla oslavena pohárovým turnajem za účasti čtyř klubů: SK Líšnice, Hvozdnice, Sparta Davle a SK Klínec ve dnech 6. a 7. července 1935. Za vítězství v tomto turnaji získal SK Klínec křišťálový pohár.
V dalších letech dosáhla klínecká kopaná významných úspěchů jak v pohárových soutěžích, tak i v mistrovské soutěži. Například v roce 1936 vybojoval Klínec 3. místo v mistrovské soutěži. Zúčastnil se různých turnajů např. v Horních Mokropsech. V Klínci uspořádal oddíl turnaj o Fantův pohár. V roce 1937 skončil Klínec v mistrovské soutěži na 5. místě. V následujících letech 1938 a 1939 prožil oddíl svoji první výkonnostní krizi. V roce 1940 na valné hromadě 28.1. byli do čela SK opět postaveni osvědčení Josef Humhal, jako předseda, František Pulec jako pokladník a sekretářem se stal Antonín Hrubý. V tomto roce se konaly oslavy deseti let trvání klubu, byly však z důvodů válečného stavu skromnější než oslavy v roce 1935. Slavnostní schůze se konala v klubové místnosti u Kreperátů. Nemohl se uskutečnit ani obvyklý slavnostní původ. Hlavním bodem oslav byl turnaj v kopané za účasti SK Všenory, Líšnice, Hvozdnice a Klínce.
Tato doba nebyla pro funkcionáře a sportovce nikterak jednoduchá a snadná.Práce v jakémkoliv spolku či sportovním klubu vyžadovala i kus osobního hrdinství.Právě proto patří všem, kteří se v době protektorátu starali o fungování SK náš dík. Rok 1940 byl pro jednotu významný v tom, že začalo v tomto roce vyvíjet svou činnost i družstvo dorostu. Léta 1941 až 1944 prožil sportovní klub v útlumu. Po neúspěších v soutěži v roce 1941 byl do čela SK postaven dlouholetý kapitán 1. družstva František Pulec. Rok 1941 byl významný pro SK Klínec tím, že poprvé vzniklo družstvo starých pánů, které v tomto roce uspořádalo svůj první turnaj za účasti SK Mníšek a Líšnice. Pohár za vítězství získal SK Klínec a je dodnes uložen v kabinách TJ Klínec. Celé období let 1930 až 1944 zaznamenal v kronice klubu Karel Boháč, který svou činnost kronikáře ukončil 11. března 1945.
Pro vzpomínku a také jako projev úcty k hráčům a funkcionářům z předválečného a válečného období uveďme jména hráčů SK Klínec z let 1940 až 1944: byli to Hanzl, Petrák Jaroslav a Antonín, Petrák Josef, Humhal Josef, Hrubý Zdeněk, Kalenský, Pulec František a Julius, Krkavec, Fanta, Tuček, Kalivoda, Pokorný, Podzemský, Hrubý Antonín a Josef, Sakař Jiří, Ráž, Béďa Petrák, Smíšek Josef a Jaroslav, John, Břízdala, Mareš, Bubník, Syrovátka, Zemánek, Obermajerové, Hájek, Čmůda, Pokuta, Hobzl, Lébl Václav, Kovář, Foukal, Blín, Kubát, Vlček, Matějka a další. S koncem války se oživila i sportovní činnost klubu. První zápas v osvobozené republice sehrál SK Klínec ve Hvozdnici a to 6. června 1945 s výsledkem 3:3. Následovalo ještě několik přátelských utkání.
V neděli 29. července 1945 oslavovala klínecká kopaná 15 let svého trvání. Dopoledne se u Kreperátů konala slavnostní schůze a valná hromada. Odpoledne se seřadil průvod s hudbou, který šel na hřiště, kde následovala sportovní část oslav sehráním dvou utkání v kopané. Večer se konala taneční zábava. V roce 1945 postavili členové SK Klínec dřevěné kabiny, které sloužily svému účelu až do roku 1978, kdy byly zbořeny a nahrazeny zděnými. V letech 1945 až 1948 ještě SK Klínec fungoval pod svým původním názvem. Od roku 1948 po sjednocení tělovýchovy pod ČSTV dochází ke změně názvu z SK na TJ Klínec.
Obrazek
V době padesátých let kádr mužstva dospělých tvořili: Syrovátka, Pulec, Podzemský, Kubát, bratři Marešové, Zdeněk Kudrna, Tonda Neuberg, Jaroslav Zamrazil, Foukal, Mělka, Ladislav Kreperát, Václav Pravda, Jaroslav Obermajer, Jaroslav Krotil, Jaroslav Matys, Sláva Effenberger, Sláva Petrák, Ladislav Dolejš, Antonín Hájek, Jiří Lébl a další.
Největším vrcholem klínecké kopané byl hrací rok 1957/1958, kdy bojoval klínecký dorost o postup do dorostenecké ligy. Roku 1959 po úbytku hráčů je na rok činnost oddílu kopané zrušena, oddíl dorostu se rozpadá. Dne 22. července 1960 se koná ustavující schůze u Slavíčků a z iniciativy přípravného výboru v čele s Ladislavem Dolejšem je zvolen nový výbor a oddíl opět zahajuje svoji činnost. Ve výboru byli Petrák Vladimír předseda, Kopilec Daniel jednatel, Humhal Josef ml. Hospodář, dále Dolejš Ladislav, Hrabák František starší, správce hřiště Vácha Bohumil.
V období let 1960-1967 se jako předsedové TJ vystřídali Petrák Vladimír,Velebil Josef, Boháč Karel, Šimák František, Matys Karel, Lébl Zdeněk, jednatelé Kopilec Daniel, Antoš Jiří, hospodáři Humhal Josef ml., Kotlář Josef, Lébl Josef a Karel Boháč.
Kádr Hráčů tvořili: Boháč, Černý,Čapek, Dolejš, Dlouhý, Effenberger, Fidrmuc, Goliáš, Hašek, Humhal, Hrubý, Petr Jindřich, Kalenda, Kopilec, Kryštůfek, Léblové Ladislav, Josef, Václav a Furst Miroslav. V roce 1968 byl do výboru kooptován jako jednatel Václav Bauer. V šedesátých letech došlo k rozvoji jednoty. TJ Klínec pořádala k získání finančních prostředků taneční zábavy, sběry železného šrotu, atd. Družstvo kopané se zúčastnilo pohárů v okolí, navázalo družbu s oddílem TJ Sokol Všeradice, kam zajíždělo i s muzikou.
V tomto období velmi dobře fungovalo družstvo žáků pod vedením Antonína Hrubého a Pavla Krúpy. K padesátému výročí založení TJ si sportovci svépomocí vybudovali nové šatny na fotbalovém hřišti, ty byly slavnostně otevřeny v roce 1980.Obrazek

Předtím byly provedeny zemní práce pro vyrovnání stávajícího terénu. Zemní práce, navážku materiálu provedli SSŽ v rámci výstavby dálnice Praha – Dobříš. V letech 1970-1985 se v oddíle kopané vystřídala celá řada hráčů Zdeněk Marek, Josef Chaloupka, František Hrabák, Zdeněk Kudrna, Zdeněk Brabenec, Václav Jindřich Ing. Josef Bielak, Milda Čapek, Ladislav Obermajer, Petr Lébl, Mirek Pokorný ml., Ivan Klusáček, Jan Hejhal, Kamarád, Jirka Horáček, Antonín Široký, Jaroslav Cígler, Josef Rychlý, Boukal, Straka, Zamrazil, Zdeněk Petrák, Antonín Sakař, Josef Lébl a řada dalších. Na podzim 1980 bylo v rámci TJ v soutěžích mužstvo žáků, nově družstvo dorostu a mužstvo dospělých. Byl zvolen nový výbor, jehož předsedou se stal Váchal Bauer, dále v něm byli Karel Mestek, Milan Petrák, Ladislav Obermajer a Hedvika Obermajerová.
Za činnosti výboru byla v letech 1982-1984 postavena tělocvična včetně bytové jednotky pro správce za přispění finančních prostředků Okresního svazu ČSTV Praha západ. Tím se otevřely možnosti rozvíjení sálových sportů jako je stolní tenis, nohejbal atd. Tělocvična umožnila i výuku tělesné výchovy místní škole. Hodnota tohoto díla byla 1,9 mil. korun. Musíme se také zmínit o zrodu oddílu stolního tenisu pod vedením Jiřího Kačírka a dalších.
V té době měla TJ Klínec dlouhodobou družbu s oddílem kopané SRN – Sokol Ralbic a byly pořádány pravidelné turnaje v Klínci a v Německu. V letech 1968 až 2000 byla TJ Klínec podporována tehdy MNV, obecním úřadem i SDH Klínec neboť řada členů hasičského sboru byla členy TJ Klínec a naopak.
Po roce 1989 běžel život v TJ stále stejným způsobem. Smlouva o trvalém užívání pozemku 508/4 hřiště na kopanou uzavřená mezi TJ a Státním statkem Praha-západ se nedochovala ani v dokladech TJ Klínec ani v archivu Státního statku. Pozemek nebyl vydán restituentům zřejmě z důvodů stavby kabin na tomto pozemku. Nedořešená záležitost vyústila v následujícím období do jediného možného řešení a to odprodeje pozemku od správce konkurzní podstaty Státního statku Křivoklát, který byl v konkurzu a likvidaci. V roce 1992 byla provedena registrace TJ Klínec na Ministerstvu vnitra jako občanského sdružení včetně zaregistrování stanov TJ Klínec.
V roce 2000 u příležitosti oslav 70. výročí založení TJ Klínec se začala zvyšovat aktivita výboru a ostatních členů. Začaly se stavebně upravovat a opravovat objekty. Vybudovala se nová klubovna v suterénu pod tělocvičnou zvaná Peklo a předělal se bufet s občerstvením na hřišti, dále se vybudovala část přístřešku u bufetu. Obsluhu v obou občerstveních zajišťoval nestor, srdcař a živá kronika klíneckého fotbalu pan František Kalenda. V roce 2003 v únoru na valné hromadě byl zvolen nový výbor TJ Klínec ve složení: Ing. Josef Bielak předseda, Ing. Miroslav Pokorný místopředseda, Vlasta Doubravová pokladní a hospodářka, dále byli členy výboru zvoleni František Hrabák, Pavel Krúpa, Roman Mach, Mgr. Vladimír Plicka, Jiří Řehoř a Mariana Vavřinová. Volební období bylo tříleté.
Valné hromady TJ Klínec se konaly každý rok v období únor, březen. Na těchto valných hromadách byli členové TJ seznamováni s hospodařením TJ za uplynulý rok, byl stanoven plán rozvoje TJ Klínec na další rok. Začala se pozvolna rozšiřovat členská základna a vznikat nové oddíly. Dlouholetý předseda TJ pan Václav Bauer ukončil svoji aktivní činnost v únoru roku 2003.Obrazek

V roce 2002 bylo za náklady TJ Klínec cca 60 000,- Kč provedeno prohloubení vrtu studny na pozemku obce vedle zdravotního střediska. Tento vrt původně sloužil pro zavlažování hřiště, ale následně jej využila obec pro zásobování severní části obce ,,Vrška“ vodou. Nový výbor stál před nesnadným úkolem, co se týkalo převodu majetku (transformace) do vlastnictví TJ. Žádost o vydání byla sice podána v roce 2002, avšak na jaře roku 2003 jako nástupnická organizace jsme nevlastnili nic. Postupně se podařilo převést budovu tělocvičny, pozemek pod tělocvičnou a pozemek vedle tělocvičny do vlastnictví TJ. Podařilo se zapsat do listu vlastnictví kabiny na hřišti a tím jsme získali předkupní právo na odkoupení hřiště na kopanou. Hřiště jsme museli koupit na poslední chvíli od správce konkurzní podstaty, neboť pozemek patřil Státnímu statku Křivoklát, který byl v konkurzu a likvidaci . Cena za pozemek činila 180 000,- Kč. Část finančních prostředků byla formou půjčky poskytnuta Ing. Josefem Bielakem předsedou TJ. Tato půjčka byla během dalšího ruku splacena. V průběhu roku 2003 byly podepsány smlouvy o správcovství areálu TJ, o pronájmu bytu správce a o pronájmu bufetu na hřišti a klubovny pod tělocvičnou. Tyto smlouvy se pravidelně obnovují.
V roce 2004 byl zakoupen traktor na sekání hřiště cca za 80 000,- Kč. V průběhu roku 2005 byla provedena kolaudace klubovny v tělocvičně na bufet rychlého občerstvení, který využívají členové TJ i široká veřejnost. V témže roce bylo povoleno hygienikem provozování bufetu na hřišti. Obě zařízení jsou pronajímána. V tomto období se objevují sponzoři klíneckého fotbalu Ing. Bukovijanský, Obecní úřad Klínec, Jaromír Svoboda, Kámen Zbraslav, studnařství Keyř a další. Z kulturních akcí se v průběhu roku pořádaly tyto tradiční akce: maškarní zábava s dětským karnevalem v únoru, Klínecké vinobraní v září a Havelské posvícení v říjnu. Tyto akce byly nejen kulturním přínosem pro TJ, ale přinášely i nemalý finanční efekt.
Čas se neúprosně podepsal na stavu převedených objektů budov a bylo nutné je opravit. V roce 2005 byl vyměněn kotel pro vytápění tělocvičny, následně vyměněny radiátory v tělocvičně a v bytě správce. V roce 2005 jsme získali stavební povolení na přístavbu nových šaten a skladu nářadí. V roce 2005 jsme získali grant na výměnu střechy na kabinách na hřišti cca za 70 000,-Kč. Následně byl získán grant od Středočeského kraje na výměnu střechy a zateplení stropu nad bytem správce cca za 110 000,-Kč.
V roce 2005 proběhly oslavy 75. výročí založení TJ Klínec uspořádáním turnaje v kopané a taneční zábavou v tělocvičně. V roce 2006 z vlastních prostředků a prostředků grantu byla vyměněna všechna okna na kabinách na hřišti cca 85 000,-Kč a bylo dokončeno oplocení hřiště. Výroční valná hromada konaná 4. 2. 2006 byla volební a výbor byl zvolen v tomto složení: Ing. Josef Bielak předseda, Pavel Krúpa místopředseda, Vlasta Doubravová pokladní a hospodářka, členové výboru Ing. Jan Doubrava, Milan Raušer, Ing. Vladimír Plicka, Kubík Josef, Hrabák František a Žúrek Luděk. V roce 2006 byla provedena repase podlahy v tělocvičně financovaná pouze ze zdrojů TJ v celkové hodnotě 105 000,-Kč a provedena nová přípojka elektřiny a navýšení jističe pro kabiny na 32 A. V roce 2006 provedla TJ Klínec na svém pozemku u tělocvičny na svoje náklady vrt pro zalévání hřiště neboť z vrtu provedeném na pozemku obecního úřadu za náklady TJ nám byly dodávky vody omezovány a nepravidelně dodávány. V roce 2006 také vznikly internetové stránky TJ Klínec na adrese www.klinec-fotbal.estranky.cz.Obrazek

V roce 2007 jsme získali grant na přístavbu šaten, skladu nářadí a sociálního zařízení k tělocvičně v hodnotě 2 900 000,- Kč z čehož 90 000,-Kč platila TJ Klínec a větší zbývající část tvořil grant z MŠMT přes ČSTV. V témže roce byla přístavba dokončena, zkolaudována a zapsána do katastru nemovitostí. Současně byla provedena výměna plastových oken a střešní krytiny na tělocvičně. V témže roce bylo provedeno otryskání nádrže na vodu včetně nátěru.V roce 2008 byla provedena nová přípojka vody s vodoměrnou šachtou a v roce 2009 provedena část oplocení včetně pojezdových vrat. V roce 2009 byl zvolen nový výbor na období 2009-2011 v tomto složení: Ing. Josef Bielak předseda, Hrabák František místopředseda, Vlasta Doubravová pokladní a hospodářka, členové ing. Vladimír Plicka, Milan Raušer, Kubík Josef, Obermajer Ladislav, Žúrek Luděk, Ing. Jan Doubrava. V průběhu roku byl kooptován do výboru Herbert Rájek místo Milana Raušera.
Na jaře roku 2009 bylo osazeno nové tlakové čerpadlo a vyveden výtlačný řad pro zalévání hřiště v hodnotě 55 000,- Kč. TJ Klínec postihly i nepříjemné věci jako 2x vykradené šatny, požár v místnosti správce, který zlikvidoval SDH Klínec, silný vítr ,,Kyryl“ který převrátil část střechy nad pergolou na hřišti a vyvrátil sloupy s reklamou a záchytnou sítí podél silnice na Jíloviště. Došlo i k odcizení našeho prvního traktoru na sekání hřiště, některé ztráty následně uhradila pojišťovna. V současné době má TJ Klínec tyto oddíly ,,A“ mužstvo kopané, dorost a oddíl stolního tenisu. Tyto oddíly hrají pravidelnou soutěž v rámci okresu Praha západ a kraje.
Ostatní oddíly, které pracují v rámci TJ Klínec: oddíl nohejbalu, badmintonu, cvičení s dětmi, přípravka kopané, cvičení žen, oddíl floorbalu. Tělocvična se svým zázemím je celoročně využívána výše uvedenými oddíly a také pronajímána ostatním zájemcům.

Dovolte, abychom poděkovali sponzorům, členům TJ Klínec, našim fandům za podporu i za finanční příspěvky a pomoc při rozvoji TJ Klínec. Členové a přátelé TJ se snaží v rámci možností tělovýchovná zařízení udržovat a zvelebovat. V posledních letech dostala činnost TJ novou dynamiku, udělalo se mnoho práce a další práce se plánuje, tak, abychom dosáhli důstojné úrovně našich sportovišť, a aby naše děti měli kde trávit aktivně a smysluplně volný čas. Z práce a nadšení obětavců naší obce se zrodil v roce 1930 původní klub, později tělovýchovná jednota a je na nás všech, na sportovcích, funkcionářích i na našich fanoušcích, abychom pokračovali se stejným elánem a láskou ke sportu a abychom si vybudovali TJ a prostředí, na které budeme moci být pyšní.
Obrazek
Historii 80 let klínecké tělovýchovy ovlivňovaly podmínky v obci i ve společnosti, odchody a příchody nadšenců a sportovců. Nebylo jednoduché ve zkratce zachytit vývoj tak dlouhého období. Snad se to alespoň trochu povedlo a snad seznámení s historií podpoří chuť do práce i u těch mladších. Jsme si při tom vědomi, že při vší snaze a odpovědnosti, s jakou jsme ke zpracování přistoupili, se mohlo stát, že jsme na některé členy, sportovce, příznivce a funkcionáře zapomněli. Předem se za to omlouváme, nebylo to úmyslné.
Hodnotíme-li uplynulých 80 let činnosti naší TJ, vidíme, že byla léta úspěšná, plná radostné pohody a sportovních úspěchů a naopak léta hubená, kde se nic nedařilo a veškeré úsilí nepřinášelo tolik očekávané výsledky. Co jiného si přát do dalších let naší činnosti, než aby těch hubených let bylo co nejméně a naopak hodně a hodně úspěchů, které by dělaly naší TJ Klínec a obci dobré jméno po celém okolí.

A na závěr citát od Hala Urbana, který se přesně hodí pro historii naší TJ - ,,Naší největší chloubou není to, že nikdy nepadneme, ale že se pokaždé znovu zvedneme“.

V Klínci 3.7.2010

Ing. Josef Bielak

předseda TJ Klínec

Obrazek 

Náhledy fotografií ze složky 80.výročí založení TJ Klínec

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Aktualizace??????

(Miroslav Pexa, 17. 9. 2010 23:52)

Zdravim.
Mám prosbičku,kdo má na starosti tyhle stránky?
Díky za info.

Re: Aktualizace??????

(Infy, 19. 9. 2010 8:34)

hádej Messi :P když dáš dneska hattrick tak ti to prozradim :D a jinak je to uvedený v sekci "realizační tým a kontakty" ;)